ثبت شرکت در تهران – ثبت شرکت در تهران

شرکت نسبی نیز مشابه شرکت تضامنی است و تحت عنوان خاصی تشکیل می شود ، تنها تفاوت آن این است که شرکاء به میزان آورده خود مسئول پرداخت تعهدات و قروض شرکت هستند . تنها مراحل باقیمانده از فرایند ثبت شرکت شما ، درج آگهی تاسیس شما در روزنامه رسمی کشور و همچنین روزنامه کثیر الانتشار می باشد که هزینه های این موارد با توجه به زمان و تورم موجود در کشور متفاوت می باشد . تصمیم گیری در رابطه با نوع روزنامه کثیرالانتشاری که قرار است آگهی های تغییرات سال مالی پیش رو در آن چاپ و منتشر شوند. ثبت شرکت یکی از مواردی است که برای سودآوری در سال های اخیر بسیار مدنظر فعالان اقتصادی قرار گرفته . به عنوان مثال یک شخص در شـرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیـات مـدیره شـرکت نیـز است. از قسمت نماینـده شـده (موکـل ) نیـز شخصـی کـه وکیـل نماینده وي است انتخاب می شود. تعـداد سـهام و درصد سهام نیز مشخص می کند که شخص چه تعداد و چه سهمی از شرکت را داراسـت. A᠎rt icle has been created  by GSA Con᠎tent​ G​ener ator D em​ov ersion .

نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین میکند.

اولین مرحله ثبت شرکت انتخاب موضوع فعالیت های شرکت است که شرکا دبعد از همفکری و تصمیم گیری آن را تعیین میکنند. میتوان این فرمهای نمونه را از ادارهی مذکور تهیه و تکمیلکرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همهی شرکا (مؤسسین) امضا شود. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین میکند. وقتی اساسنامه امضاء می شود اولین گام برای تشکیل شرکت سهامی خاص برداشته شده است. اعضای تشکیل دهنده شرکت به دو دسته یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک سهامی می باشد. شرکت مختلط سهامی، تحت نام مخصوص بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی بهمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آنها با رعایت قانون مزبور تشکیل میگردد، شرکت تعاونی میباشد.

در گذشته، متقاضیان ثبت شرکت و موسسه های غیر تجاری باید برای ثبت شرکت یا موسسه مورد نظر خود حضورا به اداره ثبت شرکت های حوزه آن شرکت یا موسسه مراجعه نموده که این امر علاوه بر اینکه عملی وقت گیر و هزینه بر بود، موجب کندی انجام روند امور ثبت شرکتها و موسسات در این ادارات نیز بود. در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها در دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی قرار می گیرند. از این رو عرضه کنندگان محصولات و خدمات با ثبت برند و علامت تجاری و درج آن علامت منحصر به خود بر روی محصولات خود سعی در تفکیک و شاخص نمودن محصول خود از محصولات مشابه نمودند. در این مرحله ابتدا از فهرست اشخاص، شخصی که اطلاعات سهام یا سرمایه وی باید درج گردد مشخص می شود. در انتها کلید ثبت سهام/سرمایه شخص را کلیـک کرده تـا اطلاعات در ذیل آن نشان داده شود.

موارد تعیین شده در قسمت پـایین فـرم نشـان داده شود. موارد تعیین شده در قسـمت پـایین فـرم نشـان داده شود. این اطلاعـات نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشـان داده مـی شـود. مدت تصدي نیز مشـخص می کند شخص به صورت محدود یا نامحدود در این سمت تعیین شده اسـت. اگر مدت تصدي محـدود باشد باید تاریخ پایان اعتبار سمت مشخص شود و در غیر این صورت نیازي به پر کـردن آن نیسـت. ثبت تغییرات شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که ثبت آنها منوط به دریافت مجوز بوده است؛ نیازمند تهیه مجوز از نهادهای مختلف گروهی است و علاوه بر این لازم است صورتجلسه تغییرات که به تایید مجوز درآمده است به همراه اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. البته لازم نیست که این سرمایه در یک حساب معین بلوکه شود؛ همین که مدیرعامل اقرارنامه­ای مبنی بر دریافت کل سهم ارائه دهد کفایت می­کند؛ در غیر این صورت شرکت وجه قانونی ندارد.

Leave a Reply